Komenda Powiatowa Policji w Parczewie - Komenda - KPP Parczew

Komenda Powiatowa Policji w Parczewie

Adres:

ul. Wojska Polskiego 4, 21-200 Parczew

tel. 47 814-32-90
fax. 083 355 32 44

Sekretariat - 47 814-32-16

e-mail: kpp.parczew@lu.policja.gov.pl
 


Kierownictwo:

Komendant Powiatowy Policji w Parczewie

inspektor Krzysztof Kozyra

 

I Zastępca ​Komendanta

Powiatowego Policji w Parczewie 

komisarz Mariusz Kawalerski

 

Wydziały

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Naczelnik podinspektor Sławomir Karpiński

Zastępca Naczelnika podkomisarz Adam Grzywaczewski

 

Wydział Kryminalny

Naczelnik  aspirant sztabowy Andrzej Czech

Zastępca Naczelnika podkomisarz Paweł Kowalik

 

Zespół Dzielnicowych 47 814 32 50

Zespół Kadr i Szkolenia 47 814 32 15

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli (skargi)  47 814 32 41

komisarz Beata Bocian - Najda

poczta elektroniczna: Beata.Bocian-Najda@lu.policja.gov.pl