Komenda Powiatowa Policji w Parczewie - Komenda - KPP Parczew

Komenda Powiatowa Policji w Parczewie

Adres:

ul. Wojska Polskiego 4, 21-200 Parczew

tel. (83) 355-3290
fax. (83) 355-3244

Sekretariat - (83) 355-3216

e-mail: kpp.parczew@lu.policja.gov.pl
 


Kierownictwo:

 Komendant Powiatowy Policji w Parczewie

 insp. Krzysztof Kozyra

 

I Zastępca ​Komendanta

 Powiatowego Policji w Parczewie 

 

 podkom. Mariusz Kawalerski

 

 

 

Wydziały:

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

p.o. Naczelnik-nadkom. Sławomir Karpiński

 Z-ca Naczelnika - podkom. Adam Grzywaczewski

 

Wydział Kryminalny

   Naczelnik - asp.szt. Andrzej Czech

     Z-ca Naczelnika - podkom. Paweł Kowalik

 

Zespół Dzielnicowych - (83) 355-3250

Zespół Kadr i Szkolenia - (83) 355-3215

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli (skargi) - (83) 355-3241

podkom. Beata Bocian - Najda

e-mail: Beata.Bocian-Najda@lu.policja.gov.pl