Komenda Powiatowa Policji w Parczewie - Komenda - KPP Parczew

Komenda Powiatowa Policji w Parczewie

Adres:

ul. Wojska Polskiego 4, 21-200 Parczew

tel. 47 814-32-90
fax. 47 811-17-33

Sekretariat - 47 814-32-16

e-mail: kpp.parczew@lu.policja.gov.pl
 


Kierownictwo:

 Komendant Powiatowy Policji w Parczewie

 insp. Krzysztof Kozyra

 

I Zastępca ​Komendanta

 Powiatowego Policji w Parczewie 

 

 kom. Mariusz Kawalerski

 

 

 

Wydziały:

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Naczelnik - podinsp. Sławomir Karpiński

 Z-ca Naczelnika - podkom. Adam Grzywaczewski

 

Wydział Kryminalny

   Naczelnik - asp.szt. Andrzej Czech

     Z-ca Naczelnika - podkom. Paweł Kowalik

 

Zespół Dzielnicowych - 47 814-32-50

Zespół Kadr i Szkolenia - 47 814-32-15

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli (skargi) - 47 814-32-41

kom. Beata Bocian - Najda

e-mail: Beata.Bocian-Najda@lu.policja.gov.pl