Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - KPP Parczew

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Parczewie

adres:21-200 Parczew, ul. Wojska Polskiego 4

kontakt: tel. 83 355 32 00 (sekretariat)

 

 

       Naczelnik Wydziału

      nadkom. Sławomir Karpiński

 

          Zastępca Naczelnika

          podkom. Adam Grzywaczewski